Моля, влезте в системата, за да може да я използвате:
Вход

Версия: 1.0
Система за управление на случаи:

По Проект CSP021-036 - „MotivAction“ се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

BULGARIAN-SWISS COOPERATION PROGRAMME БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
АРДЕ-Асоциация на родители на деца с епилепсия

Контакт(поддръжка) Запитване/Проблем